Om Jentenett

Organisasjonen Jentenett ble stiftet i 1994 ved Institutt for Data-behandling (IDB) ved Avdeling for Ingeniør og Næringsmiddelfag (AIN), Høyskolen i Sør-Trøndelag (HiST). Avdelingen har siden den gang gått over til å hete Fakultet for Teknologi (FFT), deretter Avdeling for Informatikk og e-Læring (AITeL). Høsten 2015 endret avdelingen navn til Institutt for informatikk og e-læring (IIE) i forbindelse med fusjonen med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i januar 2016.

Hovedformålet til Jentenett er å gjøre studiesituasjonen bedre for jenter i et mannsdominert studium.

Jentenett skal:

 • Motivere og informere i tidlig alder for å bidra til at flere jenter søker IT-studier
 • Motivere og informere jenter på IT-studier om yrkeslivets mange utfordringer
 • Få jenter til å fullføre studiet de har begynt på
 • Ha det gøy sammen

Gjennom et nært samarbeid med Tihlde skal Jentenett ikke bare jobbe for samhold jentene mellom, men også jobbe for å fremme forutsetningene for et nært samarbeid mellom mannlige og kvinnelige studenter.

Jentenett er også opptatt av å styrke samarbeidet med Studentutvalget(SU) for å være oppdatert om hva som skjer blant studentene og skolen, og for å kunne påvirke i større grad de valgene som blir tatt på skolen.

Aktiviteter:
Jentenett skal oppnå sine formål ved å:

 • Skape et godt miljø der jentene kjenner hverandre og hjelper hverandre med studiene
 • Informere jentene som skal søke IT-utdanning ved NTNU om de forskjellige studiene ved IIE, og hva Jentenett har å tilby
 • Arrangere uformelle sammenkomster hvor vi kan kose oss og bli bedre kjent
 • Arrangere kurs for jenter i/om fag/tema medlemmene har behov for

Styret:

 • Det skal hver vinter velges et styre for Jentenett. Alle som vil kan være med.
 • Styret kan bestå av: leder, nestleder, sekretær, økonomiansvarlig, PR-ansvarlig, bedriftsansvarlig, PR- og informasjonsansvarlig og eventuelt andre styremedlemmer. En person kan eventuelt inneha flere verv om nødvendig.
 • Et medlem kan sitte i styret i flere år.
 • Referat fra styremøter og andre aktiviteter skal sendes til instituttledelsen (Jentenetts kontakt) til orientering.
 • De som er med i styret må forlate dette rundt nyttår i avgangsåret. Det kan derfor velges inn nye medlemmer enten rett før eller rett etter jul.
 • Leder/nestleder skal så mye som mulig delta på SU-møter.

Medlemmer:
Alle jenter som begynner ved IIE blir automatisk medlemmer i Jentenett. Det er likevel mulig å melde seg ut. Jenter som er ferdige med sine studier på instituttet kan fortsette å være støttemedlemmer dersom de ønsker det. Det er ingen medlemsavgift i Jentenett. Jentenetts økonomiske midler skal brukes på jenter som er under utdanning ved IIE, NTNU.